Kalendarium

Czwartek, 2020-10-22

Imieniny: Haliszki, Lody

Statystyki

  • Odwiedziny: 605048
  • Do końca roku: 70 dni
  • Do wakacji: 246 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Aktualne konto NASZEJ SZKOŁY:

Bank Citi Handlowy

3310 3011 0400 0000 0093 1420 01

Cena obiadów w październiku 2020r. wynosi 143 zł.

Artykuły

Procedura bezpieczeństwa

2020-05-19

Prosimy o zapoznanie się z  Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy
obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego

 

https://drive.google.com/file/d/1WP-8W8LzyjZWxGzcb-eT_8w7qd1fGccW/view?usp=sharing

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

2020-05-19

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Procedura na wypadek choroby koronawirusowej

2020-05-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w placówkach oświatowych
na terenie miasta Częstochowy

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników placówki, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika placówki.

 

Muzyczny tort dla Papieża z okazji 100 Rocznicy Urodzin

2020-05-18

Z okazji 100 Rocznicy Urodzin naszego Wielkiego Rodaka  Papieża Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły postanowili przygotować Muzyczny tort, biorąc udział w Przeglądzie Piosenki Papieskiej Lolek:

nad całością czuwała siostra Urszula, projekt pomógł zrealizować p. Krzysztof Górecki.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

2020-05-18

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat o kolejnych etapach stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół oraz wybranych placówek oświatowych:

  • od 25 maja – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla kl. I – III,
  • od 25 maja – konsultacje dla uczniów kl. VIII,
  • od 1 czerwca – konsultacje dla pozostałych uczniów.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Stypendium szkolne

2020-05-12

Częstochowa, 12 maja 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego

dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy
w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - 528,00 zł.
W związku z powyższym wnioskodawcy muszą złożyć w szkole stosowne oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej rodziny.

 

W załączniku przesyłamy formularz oświadczenia dotyczącego sytuacji finansowej rodziny, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do szkoły w dniu 19 maja 2020 r.
w godz. 10:00 – 14:00
. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, związanymi z pandemią koronawirusa, oświadczenie
nie może być włożone do foliowej koszulki.

W holu szkoły będzie wystawiony karton, do którego należy wrzucić wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie.  

 

            Dla tych z Państwa, którzy nie mogą wydrukować formularza oświadczenia
w domu, będą od dziś wyłożone do pobrania druki w holu szkoły – oświadczenia leżą obok książek.
Wypełniony dokument można od razu wrzucić do kartonu.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                        Olga Łucka

 

Dobrzy ludzie są wokół nas!

2020-05-08

Zdalne nauczanie spowodowało zderzenie się z dużymi problemami trudnymi do natychmiastowego rozwiązania. Najważniejsze
z nich  to niedostatki sprzętowe występujące w wielu domach. 

Mamy przyjemność przekazać wszystkim miłą wiadomość.

Otóż, wczoraj Powiatowy Urząd Pracy przekazał naszej szkole 6 kompletów sprawnego sprzętu komputerowego, mogącego służyć uczniom do zdalnej nauki.

Sprzęt został wypożyczony naszym uczniom.

Za ten wspaniały gest serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie oraz radnemu Panu Dariuszowi Kapinosowi, który przyczynił się do przekazania nam sprzętu.

Dzięki Wam, Szanowni Państwo, poszerzył się łańcuch ludzi dobrej woli, którzy wspierają nas swoją bezinteresowną pomocą.

 

5a i tajemnice pewnego ogrodu :)

2020-05-06

Uczniowie klasy 5a cały tydzień ciężko pracowali, by wykonać makietę czarodziejskiego ogrodu. Najpierw oglądali filmiki, z których mogli czerpać pomysły. Potem wymyślali własne rozwiązania i realizowali pomysły, którymi dzielili się podczas lekcji, wklejając zdjęcia na Discordzie. Oto niektóre z nich!Uśmiech

Jak wybrać swój zawód

2020-05-06
Drodzy uczniowie klas ósmych
Polecam Wam dwa krótkie filmiki, które mogą okazać się pomocne przy wyborze zawodu. Dowiecie się czym warto się kierować, podejmując tak ważną decyzję:
 
 
 
 
Skorzystajcie również z zamieszczonego testu osobowości.
 
 
Pozdrawiam. Wasz doradca zawodowy Uśmiech
 

Komunikat dla rodziców

2020-04-27

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 24.04.2020 r.
do 24 maja 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.
Zajęcia szkolne odbywać się będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tak jak dotychczas nauczyciele naszej szkoły, będą realizowali treści nauczania wynikające z podstawy programowej mając na uwadze równomierne obciążenie uczniów
w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, ograniczenia wynikające z  warunków do nauki.

Weekendy są czasem wolnym od zadań szkolnych i domowych, to czas
na odpoczynek.

Zdalna edukacja i komunikacja nauczycieli z uczniami odbywa się za pośrednictwem platformy Dicord.

Bardzo ważne jest by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli,
z czym mają problemy, czego nie rozumieją.

W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej uczniom współpracę
z nauczycielami, prosimy informować wychowawców za pośrednictwem komunikatora
w e-dzienniku, sekretariat - pocztą na elektroniczny adres szkoły: sp12@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 37 40728.

Uczniom i rodzicom udzielają wsparcia pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy. Nauczyciele naszej szkoły dokładają wszelkich możliwych starań, aby Państwa dzieci mogły realizować zaplanowane treści edukacyjne. W przypadku braku informacji od Państwa uważamy, że jest to jednoznaczne z tym, iż uczeń ma dostęp do nauki zdalnej.

Terminy egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z komunikatem MEN z 25.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy zaplanowany jest w dniach 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję tym rodzicom, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami
na temat zdalnego nauczania.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości w zaistniałej sytuacji.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

Proszę o śledzenie i czytanie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły i szkolnym fanpage’u.

W zaistniałej sytuacji zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy uczniowie mają takie same warunki dostępu do urządzeń umożliwiających zdalną pracę, możecie Państwo liczyć
na zrozumienie i wsparcie nauczycieli naszej szkoły również w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku

Olga Łucka

dyrektor SP12