Kalendarium

Wtorek, 2020-12-01

Imieniny: Blanki, Edmunda

Statystyki

  • Odwiedziny: 634170
  • Do końca roku: 30 dni
  • Do wakacji: 206 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Aktualne konto NASZEJ SZKOŁY:

Bank Citi Handlowy

3310 3011 0400 0000 0093 1420 01

Cena obiadów w listopadzie 2020 r. wynosi 123,5 zł.

Artykuły

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

2020-05-18

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat o kolejnych etapach stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół oraz wybranych placówek oświatowych:

  • od 25 maja – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla kl. I – III,
  • od 25 maja – konsultacje dla uczniów kl. VIII,
  • od 1 czerwca – konsultacje dla pozostałych uczniów.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Stypendium szkolne

2020-05-12

Częstochowa, 12 maja 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego

dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy
w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - 528,00 zł.
W związku z powyższym wnioskodawcy muszą złożyć w szkole stosowne oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej rodziny.

 

W załączniku przesyłamy formularz oświadczenia dotyczącego sytuacji finansowej rodziny, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do szkoły w dniu 19 maja 2020 r.
w godz. 10:00 – 14:00
. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, związanymi z pandemią koronawirusa, oświadczenie
nie może być włożone do foliowej koszulki.

W holu szkoły będzie wystawiony karton, do którego należy wrzucić wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie.  

 

            Dla tych z Państwa, którzy nie mogą wydrukować formularza oświadczenia
w domu, będą od dziś wyłożone do pobrania druki w holu szkoły – oświadczenia leżą obok książek.
Wypełniony dokument można od razu wrzucić do kartonu.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                        Olga Łucka

 

Dobrzy ludzie są wokół nas!

2020-05-08

Zdalne nauczanie spowodowało zderzenie się z dużymi problemami trudnymi do natychmiastowego rozwiązania. Najważniejsze
z nich  to niedostatki sprzętowe występujące w wielu domach. 

Mamy przyjemność przekazać wszystkim miłą wiadomość.

Otóż, wczoraj Powiatowy Urząd Pracy przekazał naszej szkole 6 kompletów sprawnego sprzętu komputerowego, mogącego służyć uczniom do zdalnej nauki.

Sprzęt został wypożyczony naszym uczniom.

Za ten wspaniały gest serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie oraz radnemu Panu Dariuszowi Kapinosowi, który przyczynił się do przekazania nam sprzętu.

Dzięki Wam, Szanowni Państwo, poszerzył się łańcuch ludzi dobrej woli, którzy wspierają nas swoją bezinteresowną pomocą.

 

5a i tajemnice pewnego ogrodu :)

2020-05-06

Uczniowie klasy 5a cały tydzień ciężko pracowali, by wykonać makietę czarodziejskiego ogrodu. Najpierw oglądali filmiki, z których mogli czerpać pomysły. Potem wymyślali własne rozwiązania i realizowali pomysły, którymi dzielili się podczas lekcji, wklejając zdjęcia na Discordzie. Oto niektóre z nich!Uśmiech

Jak wybrać swój zawód

2020-05-06
Drodzy uczniowie klas ósmych
Polecam Wam dwa krótkie filmiki, które mogą okazać się pomocne przy wyborze zawodu. Dowiecie się czym warto się kierować, podejmując tak ważną decyzję:
 
 
 
 
Skorzystajcie również z zamieszczonego testu osobowości.
 
 
Pozdrawiam. Wasz doradca zawodowy Uśmiech
 

Komunikat dla rodziców

2020-04-27

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 24.04.2020 r.
do 24 maja 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.
Zajęcia szkolne odbywać się będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tak jak dotychczas nauczyciele naszej szkoły, będą realizowali treści nauczania wynikające z podstawy programowej mając na uwadze równomierne obciążenie uczniów
w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, ograniczenia wynikające z  warunków do nauki.

Weekendy są czasem wolnym od zadań szkolnych i domowych, to czas
na odpoczynek.

Zdalna edukacja i komunikacja nauczycieli z uczniami odbywa się za pośrednictwem platformy Dicord.

Bardzo ważne jest by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli,
z czym mają problemy, czego nie rozumieją.

W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej uczniom współpracę
z nauczycielami, prosimy informować wychowawców za pośrednictwem komunikatora
w e-dzienniku, sekretariat - pocztą na elektroniczny adres szkoły: sp12@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 37 40728.

Uczniom i rodzicom udzielają wsparcia pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy. Nauczyciele naszej szkoły dokładają wszelkich możliwych starań, aby Państwa dzieci mogły realizować zaplanowane treści edukacyjne. W przypadku braku informacji od Państwa uważamy, że jest to jednoznaczne z tym, iż uczeń ma dostęp do nauki zdalnej.

Terminy egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z komunikatem MEN z 25.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy zaplanowany jest w dniach 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję tym rodzicom, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami
na temat zdalnego nauczania.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości w zaistniałej sytuacji.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

Proszę o śledzenie i czytanie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły i szkolnym fanpage’u.

W zaistniałej sytuacji zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy uczniowie mają takie same warunki dostępu do urządzeń umożliwiających zdalną pracę, możecie Państwo liczyć
na zrozumienie i wsparcie nauczycieli naszej szkoły również w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku

Olga Łucka

dyrektor SP12

Łąka od 3a

2020-04-26

 Uczniowie klasy IIIa naprawdę dzielnie radzą sobie z pracą szkolną w swoich domach. Oczywiście to nie to samo co zwykłe zajęcia w szkole, brakuje im wspólnych zabaw i rozmów z kolegami, lekcji, imprez szkolnych, wycieczek… Starają się jednak pilnie i systematycznie pracować. Rozumieją, że ten czas, który przyszło wszystkim spędzić w domach to nie czas wakacji. A oto prezentacja jednej z zadanych do wykonania prac pt.„Wiosenna łąka” z pozdrowieniami dla Wszystkich kolegów i nauczycieli z SP nr 12 w Częstochowie.

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

2020-04-23

23 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich a tak powstaje książka:

Przypomnienie o klasyfikacji

2020-04-23

Częstochowa, 22 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się okresem nauczania zdalnego związanego z epidemią koronawirusa COVID-19 w naszym kraju oraz z niemożliwością przewidzenia daty zakończenia tej formy nauczania, przypominamy najważniejsze informacje związane
z obowiązkami ucznia w ramach tej formy pracy, których wypełnianie będzie miało wpływ na dokonanie klasyfikacji uczniów na zakończenie roku szkolnego/bądź jej braku,
na promowanie uczniów do następnej klasy/bądź ich niepromowanie.

Do pracy uczniów z nauczycielami służą trzy główne kanały komunikacyjne:

  1. wiadomości i zadania domowe wysyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
  2. e-maile służbowe nauczycieli służące przesyłaniu prac wykonanych przez uczniów,
  3. prowadzone przez nauczycieli lekcje online.

Oprócz tego nauczyciele poszczególnych przedmiotów korzystają z platform edukacyjnych umożliwiających m.in. sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

Uczeń ma obowiązek korzystania ze wszystkich tych form w miarę możliwości sprzętowych
i innych, które zostały przez nas rozpoznane. O pojawiających się czasowych trudnościach w tym zakresie prosimy na bieżąco informować wychowawców swoich dzieci.

Między innymi na podstawie powyższych aktywności uczniowie zostaną ocenieni
na zakończenie bieżącego roku szkolnego.

Wszyscy uczniowie, ale szczególnie Ci, którzy mają częste lub czasowe trudności w dostępie
do powyższych kanałów komunikacji powinni gromadzić wykonywane przez siebie prace
do późniejszego sprawdzenia, tak aby w momencie klasyfikacji rocznej nie było wątpliwości, że uczeń pracował zdalnie i na jakim poziomie to robił.

Dyrekcja i Członkowie Rady Pedagogicznej SP12

 

Rekrutacja do klasy pierwszej - wyniki

2020-04-22