Kalendarium

Niedziela, 2020-04-05

Imieniny: Ireny, Kleofasa

Statystyki

 • Odwiedziny: 424490
 • Do końca roku: 270 dni
 • Do wakacji: b.d.

Jak działa szkoła od 25 marca 2020 roku

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas4-8!

W związku z wydłużeniem przerwy w zajęciach lekcyjnych od środy 25 marca obowiązuje nas zdalne nauczanie. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje niezbędne do tego, aby dzieci mogły brać w nim udział.

 1. Dzieci będą każdego dnia realizowały działania związane z przedmiotami wpisanymi do planu lekcji obowiązującego przed ogłoszeniem zawieszenia zajęć (to nie znaczy, że będą mieć tyle lekcji online).
 2. Nauczyciele przedmiotowcy będą wysyłali za pośrednictwem dziennika elektronicznego tematykę kolejnych zajęć wraz z aktywnościami, które w jej zakresie będą podejmowane przez dzieci w domu dzień wcześniej.
 3. Materiały, o których mowa w pkt. 2 będą opisywane wg wzoru:
  kolejny numer wiadomości/przedmiot/data/temat
  np.         1/język polski/25.03./podmiot i orzeczenie
 4. Uczniowie będą odsyłali wskazane przez nauczycieli prace w ustalonej przez nich formie (np. jako zdjęcia prac) na służbowe adresy e-mailowe nauczycieli znajdujące się na stronie szkoły.
 5. Uczniowie będą opisywali prace, o których mowa w pkt. 4 wg wzoru:
  imię i nazwisko ucznia/kolejny numer wiadomości/przedmiot/data/temat
 6. np.         Jan Kowalski/1/język polski/25.03./podmiot i orzeczenie

Uczniowie gromadzą swoje prace do wglądu po powrocie do szkoły.

 1. Nauczyciele realizujący z uczniami inne zajęcia, np. dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, etyki będą także przesyłali informacje dla uczniów
  za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. W nauczaniu zdalnym nauczyciele będą korzystali z różnych platform edukacyjnych m.in. Eduelo i komunikatorów np. Discord. Będzie to czasem wymagało od ucznia założenia konta. Informacje z kodami oraz linki aktywacyjne nauczyciele prześlą dzieciom w osobnych wiadomościach, ponieważ są one zindywidualizowane.
 3. W starszych klasach nauczyciele będą również wykorzystywali komunikatory, takie jak messsenger, które pozwalają na szybkie dotarcie z informacją do uczniów.
 4. Od 25.03. uczniowie będą oceniani na podstawie przesyłanych do nauczycieli prac, odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych, czy rozwiązywania quizów  internetowych.
 5. Wsparcia będą udzielali dzieciom także pracownicy świetlicy oraz pedagodzy szkolni zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie szkoły.