Kalendarium

Wtorek, 2020-12-01

Imieniny: Blanki, Edmunda

Statystyki

  • Odwiedziny: 634127
  • Do końca roku: 30 dni
  • Do wakacji: 206 dni

Komunikat dla rodziców

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 24.04.2020 r.
do 24 maja 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.
Zajęcia szkolne odbywać się będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tak jak dotychczas nauczyciele naszej szkoły, będą realizowali treści nauczania wynikające z podstawy programowej mając na uwadze równomierne obciążenie uczniów
w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, ograniczenia wynikające z  warunków do nauki.

Weekendy są czasem wolnym od zadań szkolnych i domowych, to czas
na odpoczynek.

Zdalna edukacja i komunikacja nauczycieli z uczniami odbywa się za pośrednictwem platformy Dicord.

Bardzo ważne jest by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli,
z czym mają problemy, czego nie rozumieją.

W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej uczniom współpracę
z nauczycielami, prosimy informować wychowawców za pośrednictwem komunikatora
w e-dzienniku, sekretariat - pocztą na elektroniczny adres szkoły: sp12@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 37 40728.

Uczniom i rodzicom udzielają wsparcia pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy. Nauczyciele naszej szkoły dokładają wszelkich możliwych starań, aby Państwa dzieci mogły realizować zaplanowane treści edukacyjne. W przypadku braku informacji od Państwa uważamy, że jest to jednoznaczne z tym, iż uczeń ma dostęp do nauki zdalnej.

Terminy egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z komunikatem MEN z 25.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy zaplanowany jest w dniach 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję tym rodzicom, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami
na temat zdalnego nauczania.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości w zaistniałej sytuacji.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

Proszę o śledzenie i czytanie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły i szkolnym fanpage’u.

W zaistniałej sytuacji zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy uczniowie mają takie same warunki dostępu do urządzeń umożliwiających zdalną pracę, możecie Państwo liczyć
na zrozumienie i wsparcie nauczycieli naszej szkoły również w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku

Olga Łucka

dyrektor SP12