Kalendarium

Czwartek, 2021-10-28

Imieniny: Narcyza, Serafina

Statystyki

  • Odwiedziny: 897832
  • Do końca roku: 64 dni
  • Do wakacji: 239 dni
Jesteś tutaj: Start / O placówce

O placówce

sp12

Nasza szkoła wychowuje kolejne pokolenia uczniów już od ponad 50-ciu lat. Dlatego o niepowtarzalności tego miejsca stanowią między innymi pielęgnowane przez społeczność  szkolną tradycje. Jedną z  nich  jest  noszenie mundurków   -   niebieskiej polówki  i granatowego polaru z logo szkoły - w których dzieci wyglądają elegancko i dzięki którym wyróżniają się spośród uczniów innych szkół. Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest rodzinna atmosfera wynikająca z dobrej współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i mają zapewnione warunki do stałego doskonalenia zawodowego. Większość nauczycieli stanowiących kadrę pedagogiczną osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, a ponadto trzech z nich pełni funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli z miasta Częstochowy. Uczniowie mają zapewnioną życzliwą pomoc pedagogów szkolnych, mogą również korzystać z terapii logopedycznej oraz brać udział w gimnastyce korekcyjnej. W szkole zatrudnieni są specjaliści do pracy z dziećmi niedowidzącymi, z niedosłuchem oraz wymagającymi indywidualnej terapii pedagogicznej. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają pracownicy obsługi kontrolujący i identyfikujący osoby wchodzące na teren szkoły, strażnik bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dyżurujący nauczyciele. Szkoła jest monitorowana. Nauka odbywa się na jedną zmianę w godzinach 8.00-14.30. W czasie pozalekcyjnym zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-16.30. Wychowawcy świetlicy organizują wiele różnorodnych zajęć, które służą nie tylko zabawie, ale pozwalają rozwijać zainteresowania uczniów. Przebywający pod opieką nauczycieli w świetlicy mogą również odrabiać prace domowe. Młodsze dzieci mają do swojej dyspozycji dodatkową salę zabaw przystosowaną do ich potrzeb, wyposażoną w atrakcyjne, nowoczesne pomoce edukacyjne i zabawki. Spędzają także wiele czasu na nowo powstałym placu zabaw znajdującym się na boisku szkolnym. Mają również możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej. Szkoła dysponuje w pełni wyposażoną salą komputerową z dostępem do internetu oraz pracownię multimedialną z nową tablicą interaktywną, co umożliwia prowadzenie lekcji przedmiotowych i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania. W roku szkolnym 2011/2012 w szkole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Każdy z nich posiada własną, nowocześnie urządzoną i funkcjonalnie wyposażoną salę. Dzieci mają swoje półeczki i szafki, w których przechowują m.in. przybory szkolne i stroje gimnastyczne. Nieodłącznymi elementami zajęć przedszkolnych są wycieczki, lekcje muzealne, wystawy oraz pobyt na szkolnym placu zabaw. Oddziały przedszkolne aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i są gospodarzami uroczystości, na które zapraszają rodziców, dziadków, rodzeństwo. Przyjazną i ciepłą atmosferę tworzą wspólnie spożywane posiłki przygotowywane przez szkolną kuchnię. Po zajęciach dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. Po ukończeniu przedszkola dzieci mogą kontynuować naukę w dobrze znanym sobie środowisku. Na każdym etapie nauczania nauczyciele starają się wnosić coś nowego, uatrakcyjniać pracę z uczniami, aby w jak najwyższym stopniu zaspakajać ich potrzeby i oczekiwania. Wierzymy, że rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci. Nasza współpraca jest drogą do ich sukcesu. Staramy się wspomagać wychowanie uczniów zgodnie z wartościami uznawanymi w ich rodzinach. Informujemy rzetelnie i obiektywnie o postępach dzieci, zawiadamiamy o ich sukcesach. Problemy omawiamy z rodzicami po to, aby je wspólnie rozwiązywać. Uczniowie i ich rodzice zauważają, że organizacja pracy naszej szkoły tworzy atmosferę sprzyjającą uczeniu się, osiąganiu sukcesów oraz wkraczaniu w fascynujący świat wiedzy.

Zapraszamy!