Kalendarium

Czwartek, 2021-10-28

Imieniny: Narcyza, Serafina

Statystyki

 • Odwiedziny: 897720
 • Do końca roku: 64 dni
 • Do wakacji: 239 dni

Erasmus + „ Maths in Art ”

Artykuły

O projekcie

2016-10-25

Projekt Erasmus + „Matematyka w sztuce”

Projekt Erasmus + „Matematyka w sztuce” realizuje siedem szkół
z: Polski, Niemiec, Włoch, Grecji, Cypru, Litwy i Turcji. Projekt będzie realizowany
przez 2 lata w następujących obszarach tematycznych:

 1. Poznajemy siebie (przygotowanie prezentacji multimedialnej o szkole, mieście, regionie, kraju; nakręcenie filmu „To jest moja szkoła”).
 2. Podróże po Europie (wykonanie przewodnika po każdym z siedmiu krajów członkowskich, z określeniem dokładnych kosztów podróży w walucie obowiązującej
  w danym państwie).
 3. Poznajemy artystów z krajów partnerskich (założenie bloga i klubu Erasmus, stworzenie słowniczka matematycznego w różnych językach).
 4. Matematyka w malarstwie (wykonanie reprodukcji obrazów; malowanie obrazów na podstawie obliczeń matematycznych; konkurs i wystawa prac plastycznych).
 5. Matematyka w architekturze (warsztaty origami; wykonanie makiet budynków w skali oraz kalendarza z pracami dzieci).
 6. Matematyka w rzeźbie (wykonanie rzeźb z gliny i „żywych ludzi”; konkurs
  i wystawa prac).
 7. Matematyka w muzyce (uczenie się piosenek; warsztaty taneczne oraz instrumentalne; konkursy: piosenki, taneczny, gry na instrumentach).

Do każdego obszaru powstanie zbiór zadań matematycznych. Dzieci będą korespondować ze sobą, wymieniać się doświadczeniami oraz zgromadzonymi materiałami. Projekt zakończy wydanie zbioru zadań matematycznych w różnych językach oraz kalendarza z pracami dzieci. Działania zwieńczy przeprowadzenie międzynarodowego konkursu
„Co wiesz o krajach partnerskich Erasmusa?”

Pierwsza wizyta robocza odbywa się w Polsce. Jej celem jest zapoznanie się członków projektu i dopracowanie szczegółowego planu pracy w poszczególnych obszarach. Kolejne wizyty w sześciu krajach członkowskich przewidują szkolenia i warsztaty dla nauczycieli:

 1. Niemcy: Różne narodowości – te same cele. Jak uczyć matematyki
  w wielokulturowej klasie?
 2. Turcja: Nowa technologia w nauczaniu matematyki.
 3. Włochy:  Jak znaleźć matematykę w muzyce? – warsztaty.
 4. Litwa: Sztuka w matematyce (młodzież).
 5. Cypr: Sztuka w matematyce (dzieci młodsze).
 6. Grecja: Matematyka w architekturze na przykładzie antycznych, greckich budowli.
Czytaj więcej o: O projekcie

Erasmus + „ Maths in Art ” – „ Matematyka w sztuce” Harmonogram działań 2016/2017

2016-10-25

logo_SP12

Erasmus + „ Maths in Art ” – „ Matematyka w sztuce”

Harmonogram działań 2016/2017

Lp.

działanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Założenie i prowadzenie bloga projektu

IX 2016

VI 2018

A.Lipińska

2.

Zakładka informacyjna
o projekcie na stronie internetowej szkoły oraz logo projektu.

IX 2016

R. Szpruch

3.

Każda klasa wyszukuje i gromadzi informacje na temat jednego
z krajów partnerskich. Zebrane informacje prezentuje na gazetkach klasowych.

IX 2016

Wszyscy wychowawcy

 

4.

Poznanie krajów partnerskich:

Położenie na mapie, stolice, flaga, waluta, język, ciekawe miejsca, znani ludzie itp.

IX-X 2016

D. Pliszka

I. Walaszczyk

Wychowawcy

edukacji wczesnoszkolnej

5.

Prezentacja Powerpoint
na  temat miasta, regionu i kraju

IX/X 2016

R. Szpruch

 

Wizyta w Polsce

6.

Korespondencja uczniów
z różnych krajów

Od X 2016

do VI 2017

A.Lipińska

E. Grabowska

7.

Film – This is my school – To jest moja szkoła

IX-X 2016

D. Pliszka

8.

Międzynarodowy konkurs „ What do I know about other countries?”

X-XI 2016

A.Lipińska

I. Walaszczyk

Wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej

9.

Na podstawie materiałów wypracowanych przez uczniów na temat krajów partnerskich stworzyć zbiór zadań
z matematyki dla różnych grup wiekowych.

X-XI 2016

K. Klamat

L.Stepień

10.

Mini projekty – podróże po Europie – uczniowie w grupach opracowują plan podróży do jednego z krajów partnerskich. Wyszukują informacje jak dotrzeć do szkoły partnerskiej, obliczają potrzebny budżet ( transport, zakwaterowanie, wyżywienie)
w PLN oraz w walucie danego kraju, wyszukują miejsca warte odwiedzenia, lokalne potrawy

i zwyczaje itp.

XI-XII2016

przyrodnicy

matematycy

poloniści

 

11.

Przygotowanie broszury turystycznej o krajach partnerskich

XII 2016

poloniści

R. Szpruch

 

 

12.

Przygotowanie kartek świątecznych i noworocznych

XII 2016

A.Lampa

M. Sochel

13.

Zbiór zadań z matematyki związany z podróżowaniem

 

I 2017

Matematycy

L.Stępień

14.

Poznanie słownictwa matematycznego językach krajów partnerskich ( liczby, działania, jednostki miary itp.)

I-II 2017

wychowawcy

matematycy

angliści

15.

Opracowanie słowniczka terminów matematycznych
w językach krajów partnerskich

II 2017

A.Lipińska

R. Szpruch

matematycy

 

 

 

Wizyta w Turcji- Konya

16.

Poznanie artystów z krajów partnerskich. Przygotowanie plakatów informacyjnych
z elementami biografii
i najważniejszych dzieł lub/i wersji elektronicznej

III 2017

A.Lampa

R. Szpruch

17.

European Artists Galery  -wystawa  reprodukcji wykonanych przez dzieci znanych dzieł malarskich w różnych technikach

IV 2017

A.Lampa

18.

Zbiór zadań matematycznych związanych za znanymi artystami

IV 2017

matematycy

L.Stepień

19.

Analiza znanych dzieł malarskich w poszukiwaniu wzorów matematycznych ( kształty, linie, figury geometryczne …)

V 2017

matematycy

A.Lampa

 

20.

Wykonanie prac plastycznych inspirowanych analizowanymi dziełami. Wystawa powstałych prac

VI-VI 2017

A.Lampa

21.

Poznanie słownictwa matematycznego ( kształty, figury geometryczne) w językach partnerów

V -VI

E.Grabowksa

A.Lipińska

 

Wizyta w Niemczech - Uberlingen

22.

Zbiór zadań matematycznych związanych ze poznanymi obrazami

VI 2017

matematycy

L.Stępień

 

 

 

Czytaj więcej o: Erasmus + „ Maths in Art ” – „ Matematyka w sztuce” Harmonogram działań 2016/2017