Kalendarium

Niedziela, 2020-04-05

Imieniny: Ireny, Kleofasa

Statystyki

  • Odwiedziny: 424511
  • Do końca roku: 270 dni
  • Do wakacji: b.d.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Artykuły

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2018-09-10

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Szkole Podstawowej nr 12

im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.               w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,
ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa, tel. 34 374 07 28,
e-mail: sp12@edukacja.czestochowa.pl

Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych
w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,
a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Ewą Dziedzielą za pośrednictwem adresu e-mail: ioded@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

 

Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych.

Celem przetwarzania przez szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

W przypadku danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez szkołę, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się w szczególności w:

  • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

  • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  • ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

  • ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych