Kalendarium

Czwartek, 2021-10-28

Imieniny: Narcyza, Serafina

Statystyki

  • Odwiedziny: 897708
  • Do końca roku: 64 dni
  • Do wakacji: 239 dni

#TwojedaneTwojasprawa

 

 

 

Organizator programu - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 www.uodo.gov.pl/tdts 

 

Artykuły

Lekcje na temat ochorny danych osobowych #TwojedaneTwojasprawa

2020-01-28

28 stycznia 2020 r. w naszej szkole, w każdej klasie odbywały się lekcje na temat ochrony danych osobowych. W klasach młodszych wykorzystane zostały bajki i opowiadania, krzyżówki i rebusy, w klasach starszych uczniowie rozmawiali o ochronie danych w aspekcie poszanowania własnych praw i praw innych ludzi. W klasach ósmych lekcje na temat ochrony danych osobowych odbyły się w języku angielskim.  Także w świetlicy szkolnej na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych ten temat był kontynuowany . Uczniowie i nauczyciele zostali zapoznani z listem otwartym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  #TwojedaneTwojasprawa

Czytaj więcej o: Lekcje na temat ochorny danych osobowych #TwojedaneTwojasprawa

Konferencja z udziałem uczniów "Chroń swoją prywatność" #TwojedaneTwojasprawa

2019-11-24
Powiększ zdjęcie

Co robić aby skutecznie chronić swoją prywatność w sieci? Na to pytanie odpowiedź otrzymali uczniowie uczestniczący w konferencji zorganizowanej w ramach inicjatywy lokalnej Chroń swoją prywatność III w Urzędzie Miasta. Patronat nad inicjatywą objął Prezydent Miasta Częstochowy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Fundacji Kreatywnych Rozwiązań z Łodzi z p. Barbarą Michalską, p. Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz dr Magdalena Celeban – Instruktor Ochrony Danych w Stolzle Częstochowa.#TwojedaneTwojasprawa

Czytaj więcej o: Konferencja z udziałem uczniów "Chroń swoją prywatność" #TwojedaneTwojasprawa

Znak #TwojedaneTwojasprawa

2019-11-12

 

Znak (logotyp) prezentuje dziecko otoczone symbolami wielu współczesnych urządzeń i rozwiązań komunikacyjnych, z których korzysta lub przebywa w miejscach umożliwiających łatwy do nich dostęp. Urządzenia te, jak również dostępne za ich pośrednictwem aplikacje, ułatwiają dziecku funkcjonowanie we współczesnym świecie, np. są przydatne do nauki lub realizacji pasji. Jednocześnie nieumiejętnie używane mogą również nieść zagrożenia, z których dziecko z uwagi na wiek i brak doświadczenia może nie zdawać sobie sprawy.  Użyta w logotypie nazwa programu – Twoje dane – Twoja sprawa – ma uświadamiać i przypominać nie tylko o odpowiedzialnym korzystaniu z technologii ale także w sposób respektujący prawo do ochrony danych osobowych: własnych, bliskich i obcych osób.  #TwojedaneTwojasprawa

 

 

 

Czytaj więcej o: Znak #TwojedaneTwojasprawa

Ogólnopolski program Edukacyjny Twoje dane - Twoja sprawa

2019-10-28

W bieżącym roku szkolnym będziemy uczestniczyli w ogólnopolskim programie Twoje dane – Twoja sprawa jest to program edukacyjny, który ma na podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie.

Program jest realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Nasz szkoła uczestniczy w jubileuszowej 10 edycji programu.
#TwojedaneTwojasprawa
 
 
Czytaj więcej o: Ogólnopolski program Edukacyjny Twoje dane - Twoja sprawa

Szkolenie dla koordynatorów programu Twoje dane - Twoja sprawa

2019-10-28

2-3.10.2019 r., w Warszawie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się Szkolenie dla Koordynatorów Programu Twoje dane – Twoja sprawa. W szkoleniu uczestniczyła pani pedagog Joanna Biczak#TwojedaneTwojasprawa

 

Czytaj więcej o: Szkolenie dla koordynatorów programu Twoje dane - Twoja sprawa

List do rodziców o programie Twoje dane - twoja sprawa.

2019-10-17

#TwojedaneTwojasprawa

17 października na spotkanie z rodzicami uczniów został do nich list od pedagogów szkolnych na temat realizacji w szkole programu Twoje dane – Twoja sprawa

Częstochowa, październik 2019 r.

Szanowni Państwo

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła zgłosiła swój udział w ogólnopolskim programie ,,Twoje dane – twoja sprawa” organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Program realizowany jest w Polsce od roku 2009 pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Program ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. W ramach realizacji programu odbędą się lekcje związane z tematyką ochrony danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w skrócie RODO. Obejmuje ono swoim zastosowaniem wszystkie podmioty zarówno prywatne, jak i publiczne, które przetwarzają dane osobowe, a zatem także szkoły. Rozporządzenie o ochronie danych kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci

Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Dane osobowe dzielą się na trzy kategorie: a) dane tzw. zwykłe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, wykonywany zawód, wizerunek, adres e-mail itp., b) szczególne kategorie danych osobowych ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, c) dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa wymienione.

Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły jest ten, kto decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych, czyli szkoła, którą reprezentuje dyrektor szkoły.

Ochrona tych informacji to ochrona prywatności, czyli tej sfery życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia lub istotnego uzasadnienia. Ochrona prywatności to ochrona jednego z podstawowych praw człowieka. Zarówno dzieci jak i my dorośli nie zawsze uświadamiamy sobie, jak często mamy do czynienia z danymi osobowymi i jak powinniśmy być za nie odpowiedzialni. Żyjąc w dobie społeczeństwa informacyjnego, chętnie udostępniamy wiele informacji o sobie i swoich bliskich. Niestety, często czynimy to nie tylko bez należytej staranności, ale i bez refleksji. Nie zawsze zastanawiamy się nad konsekwencjami takiego zachowania, zapominajmy też, że z informacji tych korzystają również osoby, które nie zawsze mają wobec nas dobre intencje.

Bardzo ważne jest aby przede wszystkim dzieci nauczyły się widzieć związek między swoim zachowaniem a naruszaniem prywatności; żeby wiedziały, kiedy mogą odmówić podania swoich danych, a kiedy nie; żeby mieli świadomość zagrożeń i potrafiły ich unikać; żeby umiały wyznaczać granicę w udostępnianiu informacji o sobie i swoich bliskich.

 

 

 

Czytaj więcej o: List do rodziców o programie Twoje dane - twoja sprawa.

Tablica Twoje Dane - Twoja Sprawa

2019-11-07

W związku z realizacją w naszej szkole projektu  Twoje dane - Twoja sprawa, na drugim piętrze na tablicy pojawiły się najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Uczniowie mogą dowiedzieć się jakie informacje stanowią dane osobowe, w tym dane osobowe wrażliwe i dlaczego należy chronić swoje dane. #TwojedaneTwojasprawa

Czytaj więcej o: Tablica Twoje Dane - Twoja Sprawa