Kalendarium

Niedziela, 2020-04-05

Imieniny: Ireny, Kleofasa

Statystyki

 • Odwiedziny: 424462
 • Do końca roku: 270 dni
 • Do wakacji: b.d.

Rok szkolny 2019/2020

Artykuły

Komunikat

2020-04-01

01.04.2020

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

 

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 
Czytaj więcej o: Komunikat

Wybieram szkołę

2020-04-01

Ważna informacja dla uczniów klas 8 i ich rodziców.

Na stronie   https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

znajduje się  Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym

na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021).

Czytaj więcej o: Wybieram szkołę

Świetlicowy konkurs

2020-04-01

Konkurs plastyczny ,,Wiosenne dekoracje"

 

Organizatorzy

Świetlica szkolna przy SP12 w Częstochowie

Cele:

 • Rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej;
 • Rozwijanie ekspresji dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną;
 • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Zasady konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu zawartego w tytule;
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV;
 • Praca powinna być wykonana  na papierze w dowolnym formacie lub wykonana w formie pracy przestrzennej (wykorzystanie materiałów wtórnych) ;
 • Każda praca musi być sfotografowana i opatrzona kartką informacyjną zamieszczoną na przodzie pracy   (imię, nazwisko, klasa) i wysłana na     maila chlodiza12@gmail.com ;
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem przez nich zgody na umieszczenie na stronie szkoły oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach organizowania konkursu.

Kryterium oceny:

 • Walory artystyczne;
 • Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki;
 • Samodzielność wykonania.

Termin:

 • Prace należy wysłać na podany adres mail chlodiza12@gmail.com do

     6 IV 20120r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 IV 2020r.

Ocena i nagrody:

 • Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane przez organizatorów konkursu;
 • Jury przyznaje trzy dyplomy (I,II,III miejsce) oraz umieszcza wyróżnione prace na stronie szkoły.

 

Organizatorzy:

P. Iwona Krawczyk

P. Agnieszka Lampa

P. Agnieszka Kowalik

P. Izabela Chłód

P.Tomasz Kiepura

Czytaj więcej o: Świetlicowy konkurs

Dyżury pedagogów

2020-03-25

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie,

informujemy, że pedagodzy szkolni pełnią dyżury. Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom w formie porad, konsultacji i wskazówek wychowawczych oraz uczniom w formie porad i konsultacji.
Jesteśmy dostępni w podanych poniżej godzinach poprzez kontakt mailowy.

 

Joanna Biczak: biczakj12@gmail.com

Poniedziałek 11.00 – 12.30

Czwartek 10.40 – 11.40

 

Agnieszka Kowalik: kowalikag12@gmail.com

wtorek 11.00 – 13.00

środa 10.00 – 12.30

piątek 10.00 – 12.30

 

Beata Mieleszko: mieleszkob12@gmail.com

czwartek: 9.00 - 10.30

Czytaj więcej o: Dyżury pedagogów

Pomoc wychowawców świetlicy w odrabianiu prac domowych

2020-03-25

Szanowni Państwo!

Jeśli Wasze dziecko ma kłopot z odrobieniem pracy domowej, to może w tej sprawie zwrócić się do wychowawców świetlicy. 

W wymienionych poniżej godzinach  nauczyciele dyżurują przy służbowych mailach, odpowiadają na pytania dzieci
i pomagają im w nauce :)

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I. Chłod

13.00 – 18.00

13.00 – 18.00

13.00 – 18.00

13.00 – 18.00

13.00 – 18.00

T. Kiepura

15.50 – 18.00

15.50 – 18.00

15.50 – 18.00

 

 

A. Kowalik

15.30 – 18.00

17.00. - 18.00

 

15.30. - 18.00

 

I. Krawczyk

12.30 – 14.30

15.30 – 18.00

12.30 – 18.00

12.30 – 18.00

12.30 – 14.30

15.30 – 18.00

12.30 – 18.00

A. Lampa

14.15 – 17.15

15.00 – 18.00

15.00 – 18.00

14.15 – 17.15

15.00 – 18.00

Czytaj więcej o: Pomoc wychowawców świetlicy w odrabianiu prac domowych

Jak działa szkoła dla uczniów klas 1-3

2020-03-24

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas 1-3!

W związku z wydłużeniem przerwy w zajęciach lekcyjnych od środy 25 marca obowiązuje nas zdalne nauczanie. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje niezbędne do tego, aby dzieci mogły brać w nim udział.

 1. Dzieci będą każdego dnia realizowały działania związane z przedmiotami wpisanymi do planu lekcji obowiązującego przed ogłoszeniem zawieszenia zajęć (to nie znaczy, że będą mieć tyle lekcji online).
 2. Nauczyciele będą wysyłali dzień wcześniej za pośrednictwem dziennika elektronicznego, tematykę kolejnych zajęć wraz z zadaniami, które będą podejmowane przez dzieci w domu.
 3. Materiały, o których mowa w pkt. 2 będą opisywane wg wzoru:
  kolejny numer wiadomości/ed. wcz. /data/temat dnia
  np.         1/ed. wcz. /25.03./np. Dobry kolega
 4. Uczniowie będą odsyłali wskazane przez nauczycieli prace w ustalonej przez nich formie (np. jako zdjęcia prac) na służbowe adresy e-mailowe nauczycieli znajdujące się na stronie szkoły.
 5. Uczniowie będą opisywali prace, o których mowa w pkt. 4 wg wzoru:
  imię i nazwisko ucznia/kolejny numer wiadomości/przedmiot/data/temat
 6. np.         Jan Kowalski/1/ed. wcz. /25.03./ Dobry kolega

Uczniowie gromadzą swoje prace do wglądu po powrocie do szkoły.

 1. Nauczyciele realizujący z uczniami inne zajęcia, np. dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, etyki będą także przesyłali informacje dla uczniów
  za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. W nauczaniu zdalnym nauczyciele będą korzystali z różnych platform edukacyjnych m.in. Eduelo.  Będzie to czasem wymagało od ucznia założenia konta. Informacje z kodami oraz linki aktywacyjne nauczyciele prześlą dzieciom w osobnych wiadomościach, ponieważ są one zindywidualizowane.
 3. Od 25.03. uczniowie będą oceniani na podstawie przesyłanych do nauczycieli prac i wykonywania zadań na platformie eduelo.  
 4. Wsparcia będą udzielali dzieciom także pracownicy świetlicy oraz pedagodzy szkolni zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie szkoły.
Czytaj więcej o: Jak działa szkoła dla uczniów klas 1-3

Jak działa szkoła od 25 marca 2020 roku

2020-03-24

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas4-8!

W związku z wydłużeniem przerwy w zajęciach lekcyjnych od środy 25 marca obowiązuje nas zdalne nauczanie. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje niezbędne do tego, aby dzieci mogły brać w nim udział.

 1. Dzieci będą każdego dnia realizowały działania związane z przedmiotami wpisanymi do planu lekcji obowiązującego przed ogłoszeniem zawieszenia zajęć (to nie znaczy, że będą mieć tyle lekcji online).
 2. Nauczyciele przedmiotowcy będą wysyłali za pośrednictwem dziennika elektronicznego tematykę kolejnych zajęć wraz z aktywnościami, które w jej zakresie będą podejmowane przez dzieci w domu dzień wcześniej.
 3. Materiały, o których mowa w pkt. 2 będą opisywane wg wzoru:
  kolejny numer wiadomości/przedmiot/data/temat
  np.         1/język polski/25.03./podmiot i orzeczenie
 4. Uczniowie będą odsyłali wskazane przez nauczycieli prace w ustalonej przez nich formie (np. jako zdjęcia prac) na służbowe adresy e-mailowe nauczycieli znajdujące się na stronie szkoły.
 5. Uczniowie będą opisywali prace, o których mowa w pkt. 4 wg wzoru:
  imię i nazwisko ucznia/kolejny numer wiadomości/przedmiot/data/temat
 6. np.         Jan Kowalski/1/język polski/25.03./podmiot i orzeczenie

Uczniowie gromadzą swoje prace do wglądu po powrocie do szkoły.

 1. Nauczyciele realizujący z uczniami inne zajęcia, np. dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, etyki będą także przesyłali informacje dla uczniów
  za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. W nauczaniu zdalnym nauczyciele będą korzystali z różnych platform edukacyjnych m.in. Eduelo i komunikatorów np. Discord. Będzie to czasem wymagało od ucznia założenia konta. Informacje z kodami oraz linki aktywacyjne nauczyciele prześlą dzieciom w osobnych wiadomościach, ponieważ są one zindywidualizowane.
 3. W starszych klasach nauczyciele będą również wykorzystywali komunikatory, takie jak messsenger, które pozwalają na szybkie dotarcie z informacją do uczniów.
 4. Od 25.03. uczniowie będą oceniani na podstawie przesyłanych do nauczycieli prac, odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych, czy rozwiązywania quizów  internetowych.
 5. Wsparcia będą udzielali dzieciom także pracownicy świetlicy oraz pedagodzy szkolni zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie szkoły.
Czytaj więcej o: Jak działa szkoła od 25 marca 2020 roku

Adresy służbowe nauczycieli

2020-03-24

ADRESY E –MAIL NAUCZYCIELI DO KONTAKTU Z UCZNIAMI I RODZICAMI
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego

Atłasik Agnieszka

atlasika12@gmail.com

Biczak Joanna

biczakj12@gmail.com

Chłód Izabela

chlodiza12@gmail.com

Cierpiał Anna

cierpiala12@gmail.com

Frejlich Agnieszka

frejlicha12@gmail.com

Gąsowska Aleksandra

gasowskaa12@gmail.com

Górecki Krzysztof

goreckikrz12@gmail.com

Grabowska Ewa

grabowskaew12@gmail.com

Grabałowski Marcin

grabalowskim12@gmail.com

Kaptur Urszula

kapturula12@gmail.com

Kiepura Tomasz

kiepurat12@gmail.com

Kowalik Agnieszka

kowalikag12@gmail.com

Krawczyk Iwona

krawczykiw12@gmail.com

Lampa Agnieszka

lampaaga12@gmail.com

Lipińska Aleksandra

lipinskaa12@gmail.com

Łucka Olga

luckaolga12@gmail.com

Majda Sylwia

majdasyl12@gmail.com

Maranda Katarzyna

marandaka12@gmail.com

Matuszewski Artur

matuszewskia12@gmail.com

Mieleszko Beata

mieleszkob12@gmail.com

Mizgała Monika

mizgalamo12@gmail.com

Nowak Dorota

nowakdo12@gmail.com

Ociepka Mateusz

ociepkam12@gmail.com

Paciorkowska-Cierpiał Jolanta

paciorkowskaj12@gmail.com

Pindych Katarzyna

pindychk12@gmail.com

Pliszka Dorota

pliszkad12@gmail.com

Sikorska Iwona

sikorskaiw12@gmail.com

Stępień Lidia

stepienli12@gmail.com

Stochel Marzena

stochelm12@gmail.com

Stasiak Justyna

stasiakju12@gmail.com

Śledzikowska Mariola

sledzikowskam12@gmail.com

Śpiewak_G Konrad

spiewakk12@gmail.com

Tyras Agata

poroszewskaa12@gmail.com

Kłak Szczepan

klakszcz12@gmail.com

Czytaj więcej o: Adresy służbowe nauczycieli

Przypominamy i apelujemy

2020-03-20Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Proszę W warunkach domowych także należy  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywają dzieci i młodzież. Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

 

 

Czytaj więcej o: Przypominamy i apelujemy

Artykuły dla rodziców

2020-03-19

Informujemy, że w zakładce DLA RODZICÓW zamieszczamy artykuły i listy naszych nauczycieli, pedagogów i logopedów skierowane do rodziców. Ewentualne pytania do nich czy prośby o porady prosimy kierować mailowo na adres szkoły sp12@edukacja.czestochowa.pl , wisując w temacie" Pytanie do...."

Drodzy uczniowie,

w związku z zawieszeniem  zajęć logopedycznych bardzo Was proszę, abyście w tym tygodniu utrwalali ćwiczone głoski zgodnie z zapisem w Waszych zeszytach logopedycznych.

Pozdrawiam

Agata Poroszewska - logopeda

Czytaj więcej o: Artykuły dla rodziców